Posliininkoristajat

Posliininkoristajat

Suomen Posliininkoristajat ry, entiseltä nimeltään Suomen Posliininkoristajain Liitto r.y., on vuonna 1959 perustettu yhdistys ja Pohjoismaiden vanhin alallaan. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia posliininmaalaajien ja alan opettajien yhdyssiteenä ja valvoa jäsenkuntansa etuja. Yhdistys pyrkii kohottamaan posliininmaalaajien ja alan opettajien ammattitaitoa ja edistämään oppilaskasvatusta. Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään posliininmaalauksen arvostusta ja tuntemista näyttely-, julkaisu- yms. toiminnan avulla. Liitto perustettiin aikanaan posliininmaalauksen opettajien yhteisöksi, jonka toiminnassa korostui edellä mainittujen taitojen kartuttamisen lisäksi myös pyrkimys taiteellisuuteen, omien näkemysten ja luovuuden esilletuomiseen.

Nykyisellään Posliininkoristajien perinteisen nimen takaa löytyy mutkaton yhdistys ”PoKo”, jonka jäsenyysehtoja on entisistä ajoista lievennetty, mutta tavoitteet ovat edelleenkin samat. Yhdistyksen toiminta on pitkälti keskittynyt pääkaupunkiseudulle, koska enemmistö jäsenistä asuu eteläisessä Suomessa. Valtakunnallisena yhdistyksenä jäsenistöön kuuluu posliininmaalauksen opettajia, alan ammattilaisia ja edistyneitä harrastajia myös muualta Suomesta.